הודעות ועדכונים

הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


אירועים וכנסים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


shnaton

הרשמה לקבלת עדכונים

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו עדכונים מעת לעת (אחת לחודש חודשיים)

שם:
אי-מייל:
קוד אבטחה
לחץ לטעינת תרגיל חדש

מאמרים בעברית

 1. צבי פרנקל, המוציא ממעסיקו עליו הראיה?, אתר משפט ועסקים (2022). 
 2. יוסי רחמים וצאלח אבו עמשה, טיפים כהכנסה מעבודה: הלכת קיס והשלכותיה על ענף התיירות, הפרקליט נה(1) עמ' 1, תשפ"ב.
 3. עמי פרנקל ולירון בק, פיטורים מסיבה מנומקת, מחקרי משפט לג, התשפ"א-2021. 
 4. עצמון ליפשיץ, האם הגיעה העת לשנות את כללי ההתארגנות הראשונית? מחשבות נוספות בראי הזמן, עתיד להתפרסם במעשי משפט, כרך יא. 
 5. עידו עשת, חובת תום הלב במשא ומתן קיבוצי, עתיד להתפרסם בעבודה חברה ומשפט ט"ז (2020).
 6. עידו עשת, דיני המניעות במשפט העבודה הקיבוצי: קריאה לאימוץ כלל מניעות עקב שינוי מבני, עתיד להתפרסם במחקרי משפט לג(3). 
 7. גיא דוידוב, התניה על סטטוס "עובד" והשלכותיה, עתיד להתפרסם בכרך (נ) של כתב העת "משפטים".
 8. שירי רגב מסלם, הרגולציה של המשפחה בחוק הבטחת הכנסה, מחקרי משפט לב (2019) עמ' 269. 
 9. עידית צימרמן, שאלה של פרטיות: הקלטה ללא ידיעת הצד המוקלט ביחסי עבודה, עבודה, חברה ומשפט כרך ב (2019) עמ' 371.   
 10. עידו עשת, למה שליש - על יציגות, חירות ויציבות במשפט העבודה הקיבוצי, עתיד להתפרסם בכרך מט של כתב העת "משפטים".
 11. עידו עשת, "ארגון המעסיקים" ו"ארגון המעסיקים הבכיר" במשפט העבודה הקיבוצי, עתיד להתפרסם בכרך מט של כתב העת "משפטים".
 12. יוסי רחמים, שוק העבודה המודרני בעידן הגלובליזציה, והשפעתו על שוק העבודה, המשפט כד 425 (2018)
 13. צבי פרנקל ודוד א' פרנקל, "ידיעה שיפוטית" ו"מן המפורסמות" בבתי המשפט הכלליים ובערכאות בעלות סמכויות ייחודיות: הדוגמה של בתי הדין לעבודה, עתיד להתפרסם בכתב העת "קרית המשפט", כרך יא.
 14. צבי פרנקל, פיצויים ללא הוכחת נזק, פיצויים ללא הוכחת נזק של ממון, ופיצויים לדוגמה בחוקי העבודה בישראל, ספר אדלר (עורכים: יצחק אליאסוף, נילי ארד, אלישבע ברק-אוסוסקין, גיא דוידוב, סיגל דוידוב-מוטולה, אשר חלד, גיא מונדלק), הוצאת נבו (2015), עמוד 497. 
 15. דוד לופו ומורן סבוראי, האם אכן "חובת ההשבה"? על הדין הראוי בעת הכרה ביחסי עובד-מעסיק בדיעבד, ספר אדלר (עורכים: יצחק אליאסוף, נילי ארד, אלישבע ברק-אוסוסקין, גיא דוידוב, סיגל דוידוב-מוטולה, אשר חלד, גיא מונדלק), הוצאת נבו (2015), עמוד 543.  
 16. מיכאל אטלן ודבורה ספיר אליעזר, דגשים על החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - אסדרה מגיבה באמת, עתיד להתפרסם חוקים, גיליון 8 (2015). 
 17. סטפן אדלר ואפרת קוקה, הזכות להתארגן בראי תמורות יחסי העבודה בישראל, ספר אדלר (עורכים: יצחק אליאסוף, נילי ארד, אלישבע ברק-אוסוסקין, גיא דוידוב, סיגל דוידוב-מוטולה, אשר חלד, גיא מונדלק), הוצאת נבו (2015), עמוד 281
 18. רן חרמש, נציגי ציבור בבית הדין לעבודה - שותפים לשופטים או עוזרים למקצוענים? מאזני משפט ט (2014). 
 19. טל גולן, טיפולוגיה של עוצמות קיבוציות של עובדים: מהעובדים הבכירים בפז ועד טייסי אל-על, עבודה חברה ומשפט יד (2014) עמ' 1.
 20. אלישבע ברק-אוסוסקין, עם שינוי העתים יש להגן על זכויות ביחסי עבודה - הקדמה לספרו של יוסי רחמים - זכויות עובדים בעת חילופי מעבידים (2013). 
 21. הילה שמיר, הפרטה: המדינה, השוק ומה שביניהם - למשמעויותיה של פסיקת בג"ץ בנושא בית הסוהר הפרטי, עיוני משפט לה 747 (2012).
 22. שלי וולך, מישהו מתבונן בך: מעקב אחר עובדים במקום העבודה וזכות העובד לפרטיות, ספר אלישבע ברק-אוסוסקין, עמ' 1 (2012). 
 23. מורן סבוראי, על הגבולות הפתוחים של הפורום: בין בית הדין הארצי לבין בית המשפט העליון, עבודה חברה ומשפט יג (2012) עמ' 7. 
 24. אייל אברהמי, פיטורים קולקטיביים, ספר אלישבע ברק-אוסוסקין, עמ' 655 (2012)
 25. שלומית גוטרמן-כספי, התפטרות - האמנם זכות מוחלטת?, עת סיוע - גיליון מספר 2 (2012)
 26. איתי סבירסקי, דמוקרטיה איגוד מקצועית - במקום כרסום בזכות היסוד להתפטר: הערות בעקבות פרשת התפטרות הרופאים המתמחים, עת סיוע - גיליון מספר 2 (2012) 
 27. רעות בגס שמר, צדק פרוצדוראלי וכבוד העובד - עיונים בהלכת השימוע, עתיד להתפרסם בעבודה, חברה ומשפט יג (2012) 
 28. גיא דוידוב ועידו עשת, ביטחון תעסוקתי במקום העבודה: לקראת הסדרי ביניים מאוזנים, משפטים מג (2012) 143.
 29. שרון רבין-מרגליות, נקודות מפנה במשפט העבודה האישי, דין ודברים ו 1-25, (2011)
 30. גיא דוידוב ורעות בגס, נציגי ציבור בבתי הדין לעבודה: תפקידם ותרומתם הלכה למעשה, ספר אלישבע ברק-אוסוסקין, עמ' 185 (2012)
 31. אלישבע ברק-אוסוסקין, "הסכם קיבוצי מכיל חלק אובליגטורי וחלק נורמטיבי" - האמנם?, בספר תיאודור אור עמ' 477 (2012)
 32. עידו עשת, גבולות הויכוח סביב יחידת המיקוח, עבודה חברה ומשפט, כרך יג עמ' 1 (2012)
 33. שגית מור, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בתעסוקה - מתיקון הפרט לתיקון החברה, יפורסם בעיוני משפט לה
 34. אלישבע ברק-אוסוסקין, הזכות לשביתה והזכות לקיום משא ומתן כזכויות יסוד, עורך הדין, כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל (ינואר 2011), עמוד 15.
 35. אלישבע ברק-אוסוסקין, ממרומי נבו - תובענה ייצוגית ומשפט העבודה הקיבוצי: היחיו שניהם יחדיו? בעקבות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006, ספר גבריאל בך (2010), עמ' 577.
 36. אלישבע ברק-אוסוסקין, הלעולם קוגנטי? דרכו של בית הדין בנתיבי ההגמשה לאור עקרון תום הלב, יפורסם בספר אלישבע ברק-אוסוסקין.
 37. סטפן אדלר, התארגנות עובדים בישראל: מגמות, היבטים משפטיים ומדיניות, יפורסם בספר אלישבע ברק-אוסוסקין.
 38. מורן סבוראי, תכליתם של מנגנוני ייצוג במשפט העבודה: מנגנון התובענה הייצוגית אל מול הכלים המסורתיים של משפט העבודה הקיבוצי, יפורסם בספר אלישבע ברק-אוסוסקין).
 39. שרון רבין-מרגליות, המשמעות המעשית של תיקון 24 לחוק הגנת השכר, עורך הדין, גיליון 7, 111-114 (2010)
 40. איתי סבירסקי, לא על המשפט לבדו, לא על ההסתדרות לבדה: קידום התארגנות עובדים ככלי יעיל לאכיפה עצמית של זכויות ולהעצמה חברתית, מעשי משפט כרך ב, עמ' 87 (2009)
 41. שרון רבין-מרגליות, חברות השירותים, מזמיני השירותים, ובעיקר מה שביניהם: על מעמדם ועל אכיפת זכויותיהם של עובדי חברות השירותים, מחקרי משפט, כה(2) 562-525 (2009)
 42. שרון רבין-מרגליות ואלון קלמנט, תובענות ייצוגיות בדיני עבודה - האם השתנו כללי המשחק? עיוני משפט לא(2) (2009)
 43. שרון רבין-מרגליות ויורם מרגליות, טיפים, משפטים לח(1) 144-107 (2009)
 44. מיכאל בירנהק, מעקב בעבודה: טיילור, בנת'האם והזכות לפרטיות, יפורסם בעבודה, חברה ומשפט יב (2009)
 45. ישראל דורון וגליה לינצ'יץ, הזדקנות ועבודה בישראל: החוק והעובדים המטפלים בבני משפחה זקנים, עבודה, חברה ומשפט ט' 197.
 46. עידו עשת, על המידה הטובה של השביתה הוירטואלית, עבודה חברה ומשפט יא (תשס"ו)
 47. פרנסס רדאי וגיל-עד נועם, זכויות עובדים בעת חילופי מעבידים – בעקבות בג"ץ הסתדרות העובדים החדשה נ' התעשייה האווירית לישראל בע"מ, המשפט יא 597 (2007)
 48. גיא דוידוב, העסקה עקיפה, יפורסם בעבודה, חברה ומשפט יב (2009) [נוסח סופי, עודכן אוקטובר 2009]
 49. אבישי ביניש, מיקור חוץ בראי המשפט הציבורי: הפרטת תכניות "מרווחה לעבודה" ובעיית כשלי הפיקוח, משפטים לח 283 (2008)
 50. דפנה רובינשטיין, אורלי בנימין וערן גולן, "דרך המלך": העצמה פוליטית של עובדים עניים בצל תרבות המכרזים, בתוך משפט חברה ותרבות (כרך בנושא "העצמה", גיא מונדלק ומימי אייזנשטט עורכים, 2008)
 51. טל גולן, הגירעון הדמוקרטי של חוק ההסדרים ושחיקתה של מדינת הרווחה הישראלית, משפט וממשל יא עמ' 243 (תשס"ח)
 52. גיא דוידוב, ביקורת חוקתית בעניינים בעלי השלכה תקציבית, הפרקליט מט (תשס"ח) 345
 53. גיא דוידוב, הפררוגטיבה של המעביד ודיני החוזים: בעקבות פרשות נהרי וגרינשפן, משפטים לח (2008)
 54. גיא דוידוב, עקרון המידתיות בדיני העבודה, עיוני משפט לא (2008)
 55. עמירם גיל ויוסי דהאן, בין ניאו-ליברליזם לאתנו-לאומיות: תיאוריה,מדיניות ומשפט ביחס לגירוש מהגרי-עבודה בישראל, משפט וממשל י (תשס"ז) 347
 56. טל גולן וישראל דורון, עלייתה ונפילתה של פרשת חלמיש: "תושבות" והזכות לקצבאות זקנה בעידן של גלובליזציה והזדקנות, משפט וממשל י עמ' 37 (תשס"ז)
 57. עופר סיטבון, מקומם של בתי המשפט בישראל ובצרפת בעיצובה של המדיניות כלפי מהגרי-עבודה, משפט וממשל י (תשס"ז) 273
 58. גיא דוידוב, שביתה כשלב אחד ברצף אירועים ושביתה וירטואלית (עם שכר) כסעד מידתי, עבודה חברה ומשפט י"א (תשס"ו) 53 – 57
 59. שרון רבין-מרגליות, רגולציה של שיחות בין עובדים על שכרם, עיוני משפט ל 228-189 (2006)
 60. שרון רבין-מרגליות, חברות העסקה: מעמדן של רשויות המס והביטוח הלאומי, מיסים כ(3) א-32-א-48 (2006)
 61. שולמית אלמוג, התנכלות תעסוקתית (mobbing), עבודה, חברה ומשפט יא (תשס"ו)
 62. שרון רבין-מרגליות, הסברים התנהגותיים למשפט העבודה ויחסי עבודה, משפט ועסקים ג 159-123 (2005)
 63. טל גולן, מבחן התושבות בהענקת קצבת הזקנה - קהילות, גבולות ומדינת הרווחה, ביטחון סוציאלי 69, עמ' 32 (2005)
 64. גיא מונדלק, עובדים או זרים בישראל? "חוזה התשתית" והדפיציט הדמוקרטי, עיוני משפט כז(2) 423 (2003)